Działalność lecznicza

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Konsultacje lekarza ortopedy

Ortopeda zajmuje się chorobami i dysfunkcjami nabytymi oraz wrodzonymi narządu ruchu. Podczas konsultacji, przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz badanie przedmiotowe pacjenta. Po odbytej wizycie, pacjent otrzyma informację odnośnie diagnozy, dalszego postępowania operacyjnego, diagnostycznego, fizjoterapeutycznego oraz z zakresu doboru zaopatrzenia ortopedycznego.

Konsultacja w naszej poradni jest skierowana do pacjentów, u których podejrzewa się lub stwierdzono m.in. schorzenia:

- ortopedyczne: wady kręgosłupa, klatki piersiowej, stóp, postawy, skoliozę, chorobę Scheuermanna, wiotkość stawowo-więzadłową, przykurcze stawowo-mięśniowe,

- neurologiczne: mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo – rdzeniowa, udary, stany po urazach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, urazy okołoporodowe, zaburzenia napięcia mięśniowego,

- genetyczne:  SMA, Chri du Chat, zespół Pradera – Williego, zespół Angelmana, zespół Sjogrena.


+71 369 67 77
506 932 473
sekretariat@ortoconcept.pl


Sunday 23rd of June 2024 11:51:09 PM